သင့္စိတ္ႀကိဳက္အေရာင္ေရြး၍ ၾကည့္ရႈႏိုင္သည္

အသိေပးေၾကာ္ျငာခ်က္

ဗီဒီယိုဖုိင္မ်ား၊ ဓါတ္ပံုမ်ားေပးပို႕ပါက myitaya3@gmail.com သို႕ေပးပို႕ပါရန္ အသိေပးအပ္ပါသည္။ထို႕အျပင္ ေပးပုိ႕သူတို႕၏ အေကာင့္မ်ားအား မေပါက္ၾကားေစရန္လဲ အထူးဂရုျပဳအပ္ပါသည္.....။
ေဒါင္းလုပ္ဆဲြရန္ အဆင္မေျပပါက ျပန္လည္ျပဳျပင္ေပးမည္ ျဖစ္ၿပီး ကိုယ္တုိင္ရို္က္မ်ား ေပးပို႕ေစခ်င္သွ္...။

Followers member (အားေပးၾကသူေတြ)

Showing posts with label ဗမာ Bamar. Show all posts
Showing posts with label ဗမာ Bamar. Show all posts

Monday, 22 October 2012

myanmar movievideovideovideo


                                           @ေဒါက္တာ ခ်က္ၾကီး                 
                                                           

Saturday, 24 March 2012

Volume 13

  videovideovideo

                                          ဒီမုိကေရစီသာရလုိ့ကေတာ့မေတြးရဲစရာပါပဲေနာ္
      
video
videovideo


                                         ဒီမုိကေရစီသာရလုိ့ကေတာ့မေတြးရဲစရာပါပဲေနာ္

Thursday, 22 March 2012

Volume 5(burmese girl in her room part 2)video


ျမန္မာမေလးပါရွင္ mail ထဲကုိကုိယ္တုိင္ပို ့လာပါတယ္

Volume 5(burmese girl in her room part 1)

video

ျမန္မာမေလးပါရွင္ mail ထဲကုိကုိယ္တုိင္ပို့လာပါတယ္